Đối ngoại
New Delhi - 02/2010

Một số hình ảnh của Trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội

tham gia ngày Viêt Nam tại Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tặng hoa đoàn sau buổi biểu diễn

Số lượt đọc: 1003 Ngày xuất bản: 19/10/2015 Quay trở lại